Volle Zaal Producties

De stichting Volle Zaal Producties maakt eigen nieuwe musicalproducties en stelt zich ten doel maatschappelijke thema's op een theatrale manier aan te kaarten. Gericht op het hele gezin, met nadruk op de kinderen. Op een laagdrempelige en speelse manier een spiegel voorhouden aan de bezoeker, maar nooit met een belerend vingertje. Bewustwording van en aanzetten tot nadenken over maatschappelijke onderwerpen is het doel. Vermaak met een boodschap!

0 voorstellingen gevonden van Volle Zaal Producties

;